Reklamacje i Zwroty

a. Reklamacje należy przesyłać na adres: 

P.P.H.U. PRO-IGIEŁKA Sp. z o. o., ul. Brzeska 46, 88-200 Radziejów.

b. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
c. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
1. Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub
2. Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
d. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.

formularz-zwrotu

 

a. Zwroty należy przesyłać na adres:

P.P.H.U. PRO-IGIEŁKA Sp. z o. o., ul. Brzeska 46, 88-200 Radziejów.

b. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.
c. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.
d. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.fuqet.pl
e. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za zakupiony towar.

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

g. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

.

 

SKLEP ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY !!!! PROSZĘ NIC NIE ZAMAWIAĆ !!!! Zamknij